Projeler
AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER
 
Projenin AdıAçıklamalar
Yerel Yönetimler Reform SüreciYerel Yönetimler Reformunun uygulamaya konulması bu çerçevede yeni yasal ortama uyum ve kapasite gelişimi.
İnsan Kaynaklarını Geliştirme
ve Eğitim Projeleri
Seçilmiş ve atanmış Belediye yöneticilerinin hizmet içi eğitimi.
AB Katılım süresiBelediyelerin AB katılım sürecine Uyum çalışmaları, AB Fonlarının kullanımı
Bölgesel Çevre Değerleri
Saptama ve Koruma
Çevrenin iyileştirilmesi alanında Yerel Yönetimlerin Rolü ve sorumluluğu.
Akdeniz Bölge GelişimiBatı Akdeniz Gelişim Projesi, BAGEV Koordinatörlüğünde oluşturulan Batı
Akdeniz Gelişim Programı çalışmaları.
Kamu Mali YönetimiBelediyelerde yeni mali sisteme uyum çalışmaları
Bölge Turizm GelişimiTurizmin gelişimi alanında, Yerel Yönetimlerin rolü ve sorumluluğu.
İmar ve PlanlamaBelediyelerde stratejik Yönetim anlayışı içinde değişim sürecine 
uyum ve Stratejik Plan çalışmaları
Belediyeler arası koordinasyonBelediyelerin birbirleri ile bilgi,deneyim alışverişine ortam hazırlanması ve koordinasyon
Yurtiçi ve Yurtdışı Araştırma ve İnceleme ProgramlarıDünyamızdaki sürekli gelişim ve değişimlerin izlenmesi ve bilgi alışverişi 
kapsamında tetkik ve incelemeler
Basın-Yayın TanıtımBelediye ve Birlik hizmetlerinin tanıtımı, Belediyelerin Basın ilişkileri