Tüzük
T. C
AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ
ANTALYA
 
AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Birlik Tüzel Kişiliğine ve Üyelerine İlişkin Genel Hükümler
 
Birliğin Adı:
Madde 1- Birliğin Adı Akdeniz Belediyeler Birliği'dir. Birliğin Kısa adı AKBB'dir.
 
Birliğin Merkezi:
Madde 2- Birliğin Merkezi Antalya’ dır.
 
Hukuki Dayanak:
Madde 3- Bu Tüzük 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre hazırlanmıştır.
 
Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi:
Madde 4- Birliğin çalışma alanı, Akdeniz Bölgesi’nde bulunan belediyeleri kapsar. Ayrıca, coğrafi, ekonomik, kültürel ve hizmet gerekleri açısından Akdeniz Bölgesi ile yakın ve yoğun etkileşim halinde bulunan ve bu nedenle, Birliğin çalışmalarına aktif katkı sağlayabilecek olan belediyeler de Birliğe üye olabilirler. Birliğin çalışma süresi sınırsızdır.
 
Birliğin Üyeleri: (Değişik: Birlik Meclisinin 21.10.2022 Tarih ve 14 Sayılı Kararı )
Madde 5- ANTALYA İLİ: Antalya Büyükşehir, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kumluca, Gazipaşa, Serik, Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Manavgat Belediyeleri,
ISPARTA İLİ: Isparta, Kuleönü, Sütçüler, Sav, Şarkikaraağaç, Çarıksaraylar, Çiçekpınar, Yalvaç, Hüyüklü, Yenişarbademli, Keçiborlu, Senir, Eğirdir, Sarıidris, Senirkent, Büyükkabaca, Atabey, Gönen, Güneykent, Uluborlu, Aksu, Gelendost Belediyeleri,
BURDUR İLİ: Burdur, Altınyayla, Bucak, Kızılkaya, Kocaaliler, Çavdır, Söğüt, Gölhisar, Yusufça, Yeşilova, Kemer, Ağlasun Belediyeleri,
KARAMAN İLİ: Göktepe, Ermenek Belediyesi
MUĞLA İLİ: Fethiye, Seydikemer Belediyeleri,
AFYONKARAHİSAR İLİ: Sandıklı, Dazkırı, Haydarlı, Tatarlı, Dinar, Başmakçı, Akharım, Karaadilli Belediyeleri,
DENİZLİ İLİ: Pamukkale, Merkezefendi, Çameli, Acıpayam, Çal, Bozkurt, Beyağaç, Honaz, Serinhisar, Baklan, Buldan Belediyeleri,
MERSİN İLİ: Aydıncık Belediyesi ,
AYDIN İLİ: Nazilli Belediyesi,
AMASYA İLİ: Göynücek Belediyesi,
ÇORUM İLİ: Ortaköy Belediyesi,
KONYA İLİ: Yalıhüyük, Ahırlı, Hadim, Akören, Seydişehir,Bozkır Belediyeleri,
KIRIKKALE İLİ: Çerikli, Delice, Hacılar Belediyeleri
Birliğin üye belediyeleridir.
 
Birliğin Amacı:
Madde 6-Birliğin amacı; Birliğin üyesi olan belediyelerde, demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermek; sürdürülebilir yerel kalkınma için rehberlik yapmak; yerel yönetimler ve belediyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek, yerel yönetimlerin, belediyelerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmasına katkıda bulunmaktır.
Birliğin Görev ve Hizmet Alanları:
Madde 7- Birlik, aşağıda belirtilen alanlarda üyelerini destekleyici ve onların yararlanmasına açık görev ve hizmetleri yerine getirir:
Üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyucu çalışma yapar, yerel yönetimlerin güçlenmesi için çalışır, 
Belediyelerin ve yerel yönetimlerin çalışma alanlarında ortak eğitim ve araştırma yapar, eğitim ve araştırma merkezi, yerel yönetim akademisi kurabilir,
Yerel yönetim ve şehir yönetimi konusunda dünyadaki gelişmeleri izler, bu konularda toplantı, konferans, seminer, panel, teknik ve mesleki inceleme gibi etkinlikler düzenler; değişim programı, araştırma-geliştirme, benchmarking gibi çalışmalar yapar,
Yerel Yönetimler alanında çalışan ve öneriler geliştiren yüksek lisans, doktora tezleri ile araştırma projelerini destekler, bu alanda bilim insanı, uzman ve uygulamacılara araştırma yaptırır, raporlar hazırlatır ve yayınlar yapar.
Üyelerinin kurumsal kapasitelerini geliştirici çalışma yapar, üyelerine teknik, hukuksal, finansal ve yönetsel danışmanlık hizmeti verir, 
Belediyeleri ilgilendiren hukuki ve idari düzenlemeler konusunda görüş oluşturur,
Üyeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlar, bu amaçla örnek iyi uygulamaları destekler ve üyeleri arasında yaygınlaştırır; basım ve yayın faaliyetlerinde bulunur,
Akdeniz denizi ile ilgili araştırma ve etüt çalışmaları yapar. Bu tür çalışmalara destek verir ve tavsiyelerde bulunur,
Çevrenin korunması, atıkların yönetimi, iklim değişikliği politikaları ve enerjinin verimli kullanılması konularında, ortak planlama ve projelendirme çalışmaları yürütür, araştırmalar yapar,
Çevre kirliliği ve doğa tahribatıyla mücadele konusunda çalışmalar yapar, merkezi ve yerel yönetim ile diğer kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katılır,
Tarihi dokunun ve kültürel çevrenin korunması ile ilgili gerekli çalışmaları yürütür ve yürütülen çalışmalara katılır,
Doğal afetlere karşı belediyelerce yürütülmesi gereken faaliyetlere ilişkin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapar, belediyeler arasında işbirliğini geliştirecek çalışmaları yürütür,
Birliğin faaliyet alanında ve sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeye katkıda bulunur. 
Birden fazla üye belediyeyi ilgilendiren, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini, ilgili belediyelerin yetki vermesi halinde, yerine getirir, 
Ulusal ve uluslararası yerel yönetim kuruluşları, yerel yönetimler ile ilgili kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile ortak çalışma ve işbirliği yapar, ilgili bakanlıkların izni ile bu tür kuruluşlara katılır, üye olur, 
Üyeleri ile diğer şehir ve belediyeler arasında kardeş şehir ilişkilerini geliştirerek, barış ve kardeşliğin gelişmesine katkıda bulunur,
Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri çerçevesinde, yerel yönetimlerle ilgili çalışmalara katılır,
Sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı yatırım fırsatlarından yararlanması için gerekli çalışmaları yapar,
Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katılıma açık kültürel, sportif, eğitsel ve bilimsel organizasyon ve Üye Belediyelerin iyi uygulama projeleri için yarışmalar düzenler ve/veya düzenlenenlere katılır.
İlgili yurtiçi ve yurtdışı merciler nezdinde üyelerini temsil eder,
 
  Birliğin Hak, Yetki ve İmtiyazları:
Madde 8- Birlik tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olup, görev ve hizmet alanlarında, belediyelerin hak, yetki ve imtiyazlarına sahiptir. 
 
Birliğe Üyelik:
Madde 9- Birliğe üye olmak isteyen belediyenin, belediye meclisinden, Birlik Tüzüğünü kabul ettiğini belirten, üyelik meclis kararını Birliğe göndermesi ve üyelik talebinin Birlik Meclisi tarafından kabulü ile Birliğe üye olunur.
 
Birlik üyelerinin Hak, Yetki ve Sorumlulukları:
Madde 10- Birliğin üyesi olan belediyelerin, Birliğin hizmetlerinden yararlanma, Birlik yönetimine katılma, Birlik organlarında temsil edilme hak ve yetkileri; Birlik giderlerine katılma paylarını ödeme sorumlulukları vardır.
 
Birlik Üyeliğinden Ayrılma:
Madde 11- Birlik üyesi belediyeler, belediye meclislerinin kararı ile birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Ancak ilgili belediye, ayrılma kararı aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde, Birliğe olan borçlarını ödemek zorundadır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin Organlarının Oluşumu Görev ve Yetkileri
 
Birliğin Organları:
Madde 12- Birliğin organları; Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanıdır.
 
Birlik Meclisinin Oluşumu:
Madde 13- Birlik meclisi birliğin karar organıdır ve birlik üyesi belediye meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeye haiz kişiler arasından, üye belediye meclislerinin üye sayısı 12’ye kadar olan (12 dahil) kısmı için 1 asil, 12 üyenin üzerindeki her 10 üye için 1 asil, 5 üyeye kadar olan (kesirler dikkate alınmaz) gizli oyla seçilecek asil üyeyle doğal üye belediye başkanlarından oluşur. Ancak, dışardan seçileceklerin sayısı belediye meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez, Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. Birlik meclis üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçim dönemi ile sınırlıdır. Birlik meclisindeki asıl üyeliklerde boşalma olması halinde, birlik başkanı asil üyeliği boşalan belediyenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye belediyenin meclisi, ilk toplantısında yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar. Belediye başkanlığı veya meclis üyeliği sona erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer. Birlik meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler.
 
Meclis Başkanlık Divanı:
Madde 14- Birlik meclisi, mahalli idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülki idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile katip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar. Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.
 
Meclisin Görev ve Yetkileri:
Madde 15-
 (1) Birlik Meclisi’nin görev ve yetkileri şunlardır: 
Çalışma Programı veya Stratejik Planı görüşmek ve kabul etmek. 
Faaliyet Raporunu görüşmek ve kabul etmek.
Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 
Borçlanmaya karar vermek. 
Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek. 
Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 
Şartlı bağışları kabul etmek. 
Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar olan birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek. 
Birlik yatırımlarının yap-işlet, yap-işlet-devret ve yap-kirala-devret modeli ile yapılmasına karar vermek. 
Birlik Başkanını, Birlik Başkanlık Divanını, Birlik Encümen Üyelerini, meclis ihtisas komisyonu ve denetim komisyonu üyelerini seçmek. 
Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek. 
Birlik Tüzük değişikliğini kabul etmek.
Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.   
Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
İlgili Bakanlıkların izni ve dış politika ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak, uluslararası kuruluş, belediye ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapılması, kardeş şehir ve benzeri ilişkiler kurulmasına karar vermek,
5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli ve kısmi sözleşmeli personele ödenecek ücretleri belirlemek,
237 sayılı Taşıt Kanunu’na göre taşıt alınmasına karar vermek,
Personel kadro ve pozisyonlarının ihdası, iptali ve değişikliğine karar vermek,
Birliği temsil edici ambleme karar vermek. 
 
Meclis Toplantıları, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:
Madde 16-
 (1) Birlik meclisi her yıl Nisan ve Ekim aylarında önceden belirlenen gündem ve yerde olağan olarak toplanır. Nisan ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Birlik Meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda, meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamada eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir. Meclisin toplantısında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlamadığı takdirde başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Ancak, bu karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Birlik başkanı, üye belediye meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı gerektiren konuların dışında bir konu görüşülemez.
(2) Birlik Meclis Üyeleri, katılamadıkları meclis toplantıları için Birlik meclis üyelerinden birisine vekâlet verebilir.
(3) Birlik Başkanı, üye belediye meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı gerektiren konuların dışında bir konu görüşülemez.
 (4) Birlik meclisinin kararları, Birlik merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirine gönderilmesi üzerine yürürlüğe girer.
 (5) Birlik meclisinin toplantıları, kararları, kararların kesinleşmesi, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında bu Tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda, Belediye Kanunu’nun belediye meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır.
 
Birlik Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi:
Madde 17- Birlik Meclisince alınan kararlar Birlik Başkanına gönderilir. Birlik Başkanı, Hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de birlik meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ısrar edilen kararlar kesinleşir. Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Antalya Valiliğine gönderilir. Valiliğe gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde Birlik Web Sayfasından halka ve ilgililere duyurulur.
 
İhtisas Komisyonları:
MADDE 18- Birlik meclisinde plan ve bütçe komisyonu yansıra birliğin faaliyet konularında olmak üzere ihtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonları meclis üyeleri arasından birlik meclisinin kararıyla kurulur ve komisyon üye sayısı beşi geçemez. Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.
 
Birlik Encümeninin Oluşumu:
Madde 19- (1)Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ile Meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 7 üye Belediye başkanından oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan encümen üyeleri yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan encümen üyeliğinin her hangi bir nedenle boşalması halinde, yerine yenisi seçilir.
(2) Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan’ın görevlendireceği encümen üyesi Encümen’e başkanlık eder. Birlik Encümeni, en geç ayda bir kez toplanır.
(3) Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümen üyeleri, dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümen üyeliği de sona erer.
(4) Birlik Meclisi’nin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait görevler, birlik merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirince kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür.
   
Encümenin Görev ve Yetkileri:
MADDE 20-
 (1) Birlik Encümeni’nin görev ve yetkileri şunlardır: 
Çalışma Programı veya Stratejik Plan ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek. 
Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak. 
Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 
Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 
Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, 
İki bin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek. 
Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikler Kanunu’nun 17.maddesi çerçevesinde Birlik’te görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme tutarını belirlemek.
5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ikramiye verilecek memurları belirlemek.
Geçici personele ödenecek ücret ve diğer ödemelere karar vermek.
Hizmet alımı suretiyle yapılacak işler hariç, Birlik bütçesinden ödenecek telif, konferans, ders, kurs, seminer vb. ücretlerini belirlemek.
Destek verilecek yüksek lisans, doktora tezi ve araştırma projesi ile bunlara verilecek destek miktarını belirlemek.
 Kanunların Encümene verdiği diğer görevleri yapmak.
 Birlik Encümen Üyeleri, kendi görev alanlarında, Belediye Encümen Üyelerinin hak ve yetkilerine sahiptir.
 
Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Yeter Sayısı :
MADDE 21-
            (1) Birlik Encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
(2) Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri, toplantı öncesi ve sırasında başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.
(3) Birlik encümeninin toplantıları, kararları ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanunu’nun belediye encümenine ilişkin hükümleri uygulanır.
Birlik Başkanı:
Madde 22- Birlik Başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanı tüzüğün 14’üncü maddesinde düzenlenen meclis başkanlık divanı hükümleri doğrultusunda, birlik meclisi tarafından birliğe üye belediye başkanları arasından gizli oyla 2 yıl süre için seçilir. Görev süresi tamamlanan Birlik Başkanı tekrar seçilebilir. İlk iki yıldan sonra seçilecek Birlik Başkanı, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimlerine kadar görev yapar. Görev süresi içinde Birlik Başkanlığının boşalması halinde birlik başkanı seçimi tekrar yapılır.
 
Birlik Başkanının Görevleri:
Madde 23- Birliğin üst yöneticisi ve temsilcisi olan Birlik Başkanının görevleri şunlardır:
a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
j) Birlik personelini atamak.
k) Birliği denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı, bu yetkisini Birlik Genel Sekreterine devredebilir.
  
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Teşkilat ve Personeli
Birlik Teşkilatı:
Madde 24-
            (1) Birlik teşkilatı, bu Tüzükle verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak amacı ile norm kadroya uygun olarak, Birlik Genel Sekreterinin yönetimi altında, Birlik Meclisince kararlaştırılacak birimlerden oluşur.
          (2) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, Belediye kanunu’nda belirtilen esas ve usullere göre birlik kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere, birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.
(3) Birlikler, hizmet ihtiyaçlarına göre tam gün veya kısmi zamanlı sözleşmeli veya işçi personel çalıştırabilir. Personeli atamaya veya sözleşme ile çalıştırmaya Birlik Başkanı yetkilidir. Sözleşmeli personele Başkanın onayı ile imza yetkisi verilebilir.
Birlik Personeli:
Madde 25- Birlik Personeli, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine ve norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak istihdam edilecek memur, sözleşmeli personel, kısmı zamanlı sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici personelden oluşur. Ayrıca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel birlik bünyesinde görevlendirilebilir. Sözleşmeli personele başkanın onayı ile imza yetkisi verilebilir. Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına ilk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında sınav yönetmeliği hükümlerine tabidir.
 
Birlik Genel Sekreterinin Görevleri:
Madde 26- Birlik Genel Sekreteri, Birliğe ait hizmetleri başkan adına ilgili mevzuat, birlik tüzüğü ve başkanın direktif ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar. Birlik başkanı, hangi yetkileri genel sekretere devrettiğini yazılı olarak belirler.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Programı ve Faaliyet Raporu
 
Çalışma Programı:
Madde 27- Birlik Meclisi Bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.
 
Faaliyet Raporu:
Madde 28- Birlik başkanı, yıllık çalışma programına göre yürütülen faaliyetleri, bütçe gerçekleşme durumu ile Birliğin mali yapısını açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu dönem başı toplantısında Birlik başkanı veya yetki vermesi halinde Birlik Genel Sekreteri tarafından meclise sunulur.
 
 BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler ve Denetim
 
Birlik Bütçe ve Kesin Hesabı:
Madde 29- Başkanlıkça hazırlanan ve Birlik Encümenince uygun görülen o yılın bütçe taslağı, Birlik Meclisince kabul edilerek, Bütçenin bir kopyası bilgi için, Birlik Merkezinin bulunduğu İl Valiliğine gönderilerek kesinleşir. Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösterir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Birlik meclisi, birlik bütçesini Ekim ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder. Birliğin bir önceki yılın kesin hesabı Birlik Saymanlığınca hazırlanarak, Birlik Başkanlığınca, Birlik Encümeninde görüşüldükten sonra, Birlik Meclisine sunulur. Birlik Meclisince kabul edilen kesin hesaplar Sayıştay’a gönderilir.
 
Birliğin Gelirleri:
Madde 30- Birliğin gelirleri şunlardır:
a) Birlik üyelerinin ödeyecekleri katılma payları,
b) Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,
d) Yerel Yönetimlere ayrılan fonlardan Birliklere tahsis edilecek gelirler,
e) Birliklere proje karşılığı ödenecek karşılıklar,
f) Ulusal ve uluslararası fonlardan yapılan karşılıksız yardımlar ve bağışlar,
g) Birliğin hizmetleri, özellikle eğitim ve yayın hizmetleri karşılığında elde ettikleri gelirler,
h) Birliğin ortaklık ve işletmelerinden elde ettikleri gelirler,
i) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
j) Faiz ve kira gelirleri,
k) Bağışlar ve çeşitli gelirler.
 
 
Üyelerin Birliğin Faaliyet Giderlerine Katılım Payları:
Madde 31-
            (1) Üye belediyelerin Birliğe ödemeleri gereken katılma payları (üyelik aidatı), bu idarelerin en son gelir kesin hesapları esas alınarak, aşağıda gösterilen oranlara göre tespit edilir ve mali yıl içerisinde ödenir. Üye belediyeler, belediye meclisince kabul edilmiş gelir kesin hesaplarını, kesinleşmesini müteakip bir ay içerisinde Birlik Başkanlığı’na gönderir.
                 (2) Gelir kesin hesabından bindesıfıryetmişbeş (0,075/100) oranında yıllık katılım Payı tahakkuk ve tahsil edilir.
Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri:
Madde 32- Birliğe karşı mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen üye belediyelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir. Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediyelerin tüzel kişiliğini bağlamaz.
 
Birliğin Giderleri:
Madde 33- Birliğin giderleri şunlardır:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
f) Dava takip ve icra giderleri.
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri. h) Telif ücretleri, ders, kurs, seminer, konferans ücretleri, yayın giderleri,
i) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
j) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurulmuş ve kurulacak olan Birliklere veya benzer amaçlı yerel yönetim kuruluşlarına ödenecek katılma payları,
k) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
l) Diğer giderler.
 
Birlik Kuruluşları:
Madde 34- Birlik kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre, özel gelir ve giderleri bulunan hizmetlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izni ile bütçe içinde işletme kurarak yapabilir.
 
Birliğin üst Yöneticisi ve Harcama Yetkilisi:
Madde 35- Birliğin üst yöneticisi ve harcama yetkilisi Birlik Başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik Genel Sekreterine devredebilir.
 
Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri:
Madde 36- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.
 
 
Birliğin Tutacağı Defterler:
Madde 37- Birlik, Meclis Karar Defteri, Encümen karar defteri, gelen ve giden evrak defteri ile belediye bütçe ve muhasebe yönetmeliğinde birlikler için öngörülen defterleri tutar.
  
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
Üye Mahalli İdarelerin ve Vatandaşların Birlik Hizmetlerinden Yararlanmaları:
Madde 38- Birlik görev alanına giren hizmetleri mali imkânları oranında tüm belediyelere dengeli ve ihtiyaç önceliklerine uygun şekilde yürütür. Birlik, hizmet, faaliyet ve yayınlarını ücretli veya ücretsiz olarak sağlamaya yetkilidir. Birlik, hizmetlerin yürütülmesinde yaygınlık, etkinlik ve verimliliği sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, valilikler, belediyeler, mahalli idareler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, Türkiye ve orta doğu amme idaresi enstitüsü, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler, bakanlar kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ile benzer faaliyetlerde bulunan uluslararası ve yabancı ülke kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya ve ortak projeler yürütmeye yetkilidir. Birlik, il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği yaparak, bunların mülki sınırları içerisinde yer alan belediyelere yönelik programlar yürütebilir.
 
Yönetmelik Yapılması:
Madde 39- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, ayrıntılı olarak, Birlik Meclisince kabul edilecek Yönetmelik veya bu yönetmeliklere göre Birlik Başkanlığınca çıkarılacak Yönergelerle düzenlenebilir.
 
Tüzük ve Tüzük Değişikliğinin Kesinleşmesi:
Madde 40- Birlik Tüzüğü birlik meclisinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın onayı ile değiştirilir.
 
Birliğin Tasfiyesi:
Madde 41- Birlik, Birlik meclisinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.
Birliğin tasfiyesi, Antalya Valisi tarafından görevlendirilen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üyelerin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise, nüfusları oranında dağıtılır.
 
Diğer Hükümler:
Madde 42-
Birliklerde, yetki devri, birlik encümeni ile birlik başkanının ihtilaflı olması, birlik organlarının veya bunların üyelerinin görevden uzaklaştırılması, denetim, yıllık faaliyet raporu, bütçe ve diğer mali konular, tahvil ihracı hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, borç ve alacakların mahsubu,yurt dışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve yeniden değerleme oranının birliklerde uygulanması konularında, 5355 sayılı Kanun’da ve bu Tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda, Birlik Tüzüğü ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere, Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.
Birlik Ortaklıkları :
EK MADDE 1–Birlik bünyesinde kurulacak olan, Birlik ortaklıkları, Birlik Başkanı’nın denetimine tabidir.
            Birlik ortaklıklarının Yönetim Kurulu veya yöneticisi (şirket müdür veya genel müdürü), faaliyetleri ve mali durumu hakkında üç ayda bir Birlik Başkanına rapor sunar. Birlik Başkanlığı ise, Birlik Meclisinin dönem başı toplantısında, Birlik ortaklıklarının faaliyetleri ve mali raporlarını Faaliyet Raporu ile birlikte meclisin tasvibine sunar. 
Denetim Komisyonu:
EK MADDE 2- (1) Birliğin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve Birlik teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.
(2) Birlik’te iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.
(3) İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.
(4) Birlik Meclisi, her dönem başı toplantısında Birliğin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere denetim komisyonu oluşturabilir. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.
(5) Komisyon, Birlik Başkanı tarafından birlik binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir.
(6) Ayrıca, Birliğin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tarafından da denetlenir. Birliğe bağlı kuruluş ve ortaklıklar da yukarıdaki esaslara göre denetlenir.
(7) Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. 
 
Yürürlük:
Madde 43 –
Birlik Tüzük değişiklikleri, Birlik Meclisinin kabulü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.
 
Yürütme:
Madde 44- Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür. (10.07.2023)