BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517)
 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517) 30 Eylül 2021 Tarihli ve 31614 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler