BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Ekim 2021 tarihli ve 31629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 

Resmi Gazete
Benzer Haberler