BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ EV SAHİPLİĞİNDE BİRLİK GENEL SEKRETERLERİ/ MÜDÜRLERİNE YÖNELİK BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI TOPLANTISI
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde ve TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri BARAÇLI yönetiminde Ankara’da düzenlenen Birlik Genel Sekreterleri/Müdürlerine yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı toplantısına, Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İŞERİ katılım sağladı.

Belediye Birlikleri İstişare Toplantısı birlik temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi uzmanlarının katılımıyla TBB hizmet binasında gerçekleştirildi.
Belediye birliklerinin sorun, talep ve önerilerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantı TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’nın “Yeni Nesil Birlik Vizyonu” başlıklı sunumu ile başladı. Sunumunda dünyadaki hızlı nüfus artışı, göç, su kıtlığı, biyoçeşitliliğin azalması ve küresel enerji tüketimi gibi sorunlara dikkati çeken Baraçlı, 2030 yılında dünya nüfusunun yüzde 60’ının, 2050 yılında ise yüzde 70’inin şehirlerde yaşayacağını kaydetti. Dünya genelinde 21 ülkeden 600 milyon insanın susuzlukla karşı karşıya kaldığını söyleyen Baraçlı, kaynak su havzalarının yüzde 60’ının risk altında olduğunu belirtti.  Sunumunda eğitim, atık ve hareketlilik gibi konulara da değinen Baraçlı, bu başlıklarda TBB bünyesinde hayata geçirilen çalışmaları paylaştı.

TBB olarak yerel yönetimlerin etkinliğini artıracak yeni bir bakış açısı sağlama gayretinde olduklarının altını çizen Baraçlı, “Türkiye’de hep birlikte örnek projeler üretebilecek ve bu projeleri tüm Türkiye’ye yayabilecek bir birlikler anlayışı içerisinde çalışmamız gerekiyor.” dedi. TBB’nin yeni hedefleri doğrultusunda; modeller ve planlarla geleceği hedefleyen, bilgi üreten ve bilgiyi sürekli yayan ihtisas masaları oluşturarak yeni vizyonlar ve stratejiler ortaya koyduğunu açıklayan Baraçlı, “Amacımız yalnızca değişime ayak uydurmak değil aynı zamanda değişime yön vermektir.” ifadelerini kullandı.

TBB Genel Sekreteri Baraçlı’nın sunumunun ardından Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi ile Eğitim ve Geliştirme Dairesi uzmanları tarafından belediyeleri ilgilendiren çalışmalarla ilgili sunumlar yapıldı. Birlik temsilcilerin sunumlarıyla devam eden toplantıda sorunlar, talepler ve çözüm önerileri de geniş bir yelpazede ele alındı. (TBB)

Türkiye Belediyeler Birliği Haber Detayı Linki
Benzer Haberler