BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6609)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6609) 27 Aralık 2022 Tarihli ve 32056 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler