BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2023-1)
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2023-1) 6 Ocak 2023 Tarihli ve 32065 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler