Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6774)
Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6774) 28 Ocak 2023 Tarihli ve 32087 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. 

Resmi Gazete
Benzer Haberler