2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi
2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi 15 Eylül 2023 Tarihli ve 32310 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler