BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ EĞİTİMİ
Birliğimiz tarafından 6 Haziran 2024 tarihinde ASAT Toplantı Salonunda Akdeniz Belediyeler Birliği Üyesi belediyelerin personellerine yönelik olarak düzenlen “Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci” konulu eğitim programı gerçekleştirildi.
Eğitimin açılış konuşması; Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İŞERİ tarafından yapıldı.
Eğitimin açılışından sonra; Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Başkanı Halil MEMİŞ;
 
•             Genel Hatlarıyla Belediyelerde Stratejik Planlama
•             Mevcut Durum Analizi
•             Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Amaçlar, Hedeflerin Tasarlanması
•             Performans Programının Hazırlanması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
•             Stratejik Planlamanın Özellikleri
•             Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
•             Faaliyet Alanları ile Hizmet ve Ürünlerin Belirlenmesi
•             Paydaş Analizi ve Kuruluş İçi Analiz
•             SWOT-GZFT Analizi
 
konularında sunumlarını yapmış, sunum sonunda karşılıklı soru cevap alışverişi ve değerlendirmeler ile programını sonlandırmıştır.

Eğitim Video: https://www.youtube.com/watch?v=OaibOulT0cg
  Eğitim Sunum
Benzer Haberler