Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10 Temmuz 2024 Tarihli ve 32598 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler