BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
KOSGEB DUYURUSU
 
Sayın İşletme yetkilisi,
2010 yılından bu yana uygulanmakta olan destek programlarından Girişimcilik Destek Programı KOSGEB’in yeni vizyonu ve girişimcilerden gelen taleplerin doğrultusunda 1 Ocak 2019 itibariyle yerini Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’na bırakacaktır.
Bu kapsamda aşağıdaki bilgilendirmeleri dikkatle okumanız ve buna göre işlem yürütmeniz önem arz etmektedir:
1- Hali hazırda Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği başvurusu onaylanmış ve taahhütname vererek destek sürecini başlatmış işletmeler için destek süreci devam edecek, destek ödemeleri ilgili mevzuatına (Girişimcilik Destek Programına)  uygun şekilde sürdürülecektir.
2- KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden henüz onaylanmamış olan Yeni Girişimci Desteği başvurusu (taslak başvuru) için son başvuru (KBS onayı) tarihi 31.12.2018 saat 23:59’dur. Bu kapsamda başvurusunu 31.12.2018 saat 23:59’a kadar tamamlamış başvuru sahibi işletmelerin Yeni Girişimci Desteği süreci ilgili mevzuatına (Girişimcilik Destek Programına) göre devam edecektir. Aksi takdirde söz konusu “taslak başvuru” 31.12.2018 tarihi saat 23:59’da silinecektir. Bu durumda 01.01.2019 tarihi itibariyle KOBİ Bilgi Sisteminde herhangi bir başvurunuz gözükmeyecektir. Başvuru koşullarını taşıyor olmanız halinde Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programında yer alan Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci Programına başvurabilirsiniz.
3- KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden onaylanmış Yeni Girişimci Desteği başvurusu kapsamında Taahhütname imzalama sürecine kadar olan tüm aşamalardan herhangi birinde olan işletme  (Taahhütname verme süresini aşanlar bu kapsamda değerlendirilmez)  Yeni Girişimci Desteği başvurusundan vazgeçerek başvuru koşullarını taşıyor olması koşuluyla Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programında yer alan Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci Programına başvurabilirler.
01.01.2019 tarihinden itibaren devreye alınacak olan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamındaki Geleneksel ve İleri Girişimci Programlarına ilişkin olarak:
1- Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan (Katılım Belgesi olan) girişimciler diğer şartları taşımaları kaydıyla 01.01.2021 tarihine kadar bu program kapsamındaki eğitim şartı aranmaksızın Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci Programına başvuru yapabilir. (Başvuru için söz konusu belgenin fiziki olarak teslimi gerekmemektedir.)
2- İleri Girişimci Programına yalnızca İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletme başvurabilir. (Tabloya erişim için lütfen tıklayınız)
 
3- Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci Programına başvuru yapacakların işletme kurarken dikkat edeceği hususlar:
Eğitimin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir.
Başvuruda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması gereklidir.
Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Program süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşmemelidir.
İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu programdan veya Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmamış olması gerekmektedir.
 
Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci Programlarına ilişkin detaylı bilgiyi www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” sekmesinde yer alan Girişimcilik Destekleri ile ilgili bölümde bulabilir veya
444 1 567 numaralı KOSGEB Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.
              
Saygılarımızla bilgilerinize sunar, tüm çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
 
 
Benzer Haberler