BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
ROMANYA VE TÜRKİYE BELEDİYELERİ ARASINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
Romanya ve Türkiye Belediyeleri Stratejik İşbirliği Programı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü Türkiye ve Romanya Belediye Başkanları, Belediye Temsilcilerinin katılımlı ile Alaiye Hotel Alanya’da gerçekleşmiştir.
Program çerçevesinde açılış konuşmaları; Etkinlik Koordinatörü Hayri Çavuşoğlu, PSP Romanya Başkanı Florian Dudu, Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk tarafından gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarında Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri;
‘’21.Yüzyılın yönetim kavramına getirdiği yeniliklerden birisi de,  iyi yönetim (yönetişim) ilkesi olmuştur. Bu anlayışa göre, toplumun değişen ve derinleşerek gelişen ihtiyaçlarının karşılanması, yerelleşme, sivilleşme ve modernleşme ilkeleri üzerine inşa edilecek, kent ve beldelerin fiziki ve insani gelişim süreçleri, Kamu ve yerel yönetimlerin tek başlarına altından kalkabileceği konular olmaktan çıkarak, tüm toplum katmanlarının aktif katılımı ve ortaklığında, ulusal ve uluslararası işbirliklerini de içeren yaklaşımlarla yürütülmesi gereğini ortaya koymuştur.
Bu kapsamda;  Ulusal ve uluslararası olmak üzere, kardeş belediye ağları meydana getirilmesi, ülke içi ve sınır ötesi şehirlerle sosyal kültürel ve ekonomik ilişkiler geliştirilmesi bu sürece en yüksek katkıyı sunacaktır.
Aslında, Belediye birlikleri, üye belediyelerin birbirleriyle kardeş belediye ilişkisi kurmaları,  aralarında bilgi, deneyim paylaşımı yanında, tüm olanakları ile ortaklıklar geliştirmeleri ve güç birliği oluşturmaları için çok uygun bir zemin olup, idarelerimizin bu kapsamda yapacakları çalışmalar yönetimimizce desteklenmektedir.
Diğer taraftan,   dış ülkelerle geliştirilen kardeş belediye ağlarının, kurumsal ilişkilerin ötesinde,  her iki kentin, tüm toplum katmanlarının birbiriyle buluşarak ortak çalışmalar yapacağı genişlikte etkin bir kardeşliğe taşınması, bu ilkeler ışığında yaygınlaştırılması,  Ülkemizin tanıtımı ve turizm gelişimleri yanında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda beklenen yararların sağlanması bakımdan önem arz etmektedir.
Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanımız Sayın Hakan TÜTÜNCÜ’ “Romanya Yerel Yönetimleri ile birlikte Ortaklaşa organize edilecek karşılıklı değişimler, çalışma ziyaretleri, bilgi-belge paylaşımı, etkinlikler, belediyelerimiz arasında kardeş belediye ilişkisi kurma, ekonomik aktiviteler ve Avrupa finansman projelerine ortak olarak katılım, Türkiye ve Romanya arasındaki işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak tüm çalışmalara ve tecrübe paylaşımına katkı sağlanmasını önemli bulduğunu ve bu kapsamda Yöneticiler arasında güzel bir dostluk oluştuğunu, bundan sonra daha güçlü şekilde kardeşliklerini, dostluklarını geliştireceklerine inandığını, ziyaretleri ve işbirliklerini bu anlamda önemli bulduğunu” da  ifade etmek isterim.
Bu kapsamda; Birliğimiz koordinatörlüğünde işbirliğinin güzel bir örneği olan  Agreş İlçe Belediyesi İle 18 Aralık 2014 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Kardeş Belediyeciliğin, belediye başkanlarının uluslararası deneyimlerine, Uluslararası ziyaretlerine, ikili ilişkilerin gelişmesine, yöneticilerin vizyonunun gelişmesine katkı sağlayacağı bakımından önemli buluyoruz.
Bu düşüncelerle bugün burada gerçekleşen programın geleceğe dönük güzel adımlar atılmasına vesile olacağı inancı ile saygı ve sevgilerimi sunarım.’’ dedi.
 
Konuşmaların ardından;
Mehmet Rüzgar – Alanya Gıda, Tarım Ve Çiftçilik Bölümü-Türkiye, Mustafa Küçüker-Konut Ve İnşaat Asociation Başkanı-Türkiye, Hüseyin Er - Alanya Eğitim Bölümü-Türkiye, Şükrü Cimrin-Alanya Turizm Bölümü-Türkiye, Victor Malac-Dumbrăviţa Belediyesi, Timiş İlçesi-Romania, Feny Cornelia Tabacu-Bragadiru Belediyesi, Llfov County – Romanya, Alexandru Raul Petrescu - Ploieşti Belediyesi Kamu Hizmetleri Şirketi-Romanya, Constantın Raıcu - Birlikler Arası Kalkınma Dernegi, Buzău-Romanya, Petru Roman - Timiş Ili Deta Belediyesi – Romanya konuları hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.
 
Sonuç olarak; Türkiye-Romanya Belediyeleri arasındaki kardeşlik ilişkileri ve ticarete dönük çalışmaların geliştirilmesinin ve Türkiye-Romanya belediyeleri arasında ortak eğitimlerin programlanması yönünde çalışmaların faydalı olacağı kanatine varıldı. Toplantı verimli bir şekilde sonlandı.
Benzer Haberler