BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) resmi gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete
Benzer Haberler