BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik
Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik, 10 Aralık 2019 Tarihli ve 30974 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler