BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (Karar Sayısı: 2766)
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Uluslararası Organizasyon ve Toplantıların Yürütülmesine Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2766) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete
Benzer Haberler