BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Eylül 2021 Tarihli ve 31605 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler