BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Eylül 2021 Tarihli ve 31608 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler