BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik