BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Eylül 2021 Tarihli ve 31609 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler