BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin (TÜRASAŞ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın alma ve İhale Yönetmeliği
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin (TÜRASAŞ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği  29 Eylül 2021 Tarihli ve 31613 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler