BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ekim 2021 Tarihli ve 31640 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.
 
Resmi Gazete
Benzer Haberler