BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/65)
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/65) 18 Kasım 2021 Tarihli ve 31663 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler