BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5098)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5098) 13 Ocak 2022 Tarihli ve 31718 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Resmi Gazete
Benzer Haberler