BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2022/2)
Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2022/2) 26 Ocak 2022 Tarihli ve 31731 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.
 
Resmi Gazete
Benzer Haberler