BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) 27 Ocak 2022 Tarihli ve 31732 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.
 
Resmi Gazete
Benzer Haberler