RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİMİ
Türkiye Belediyeler Birliği’nin destekleriyle; 18 Mart 2022 tarihinde Asat Toplantı Salonu’nda Akdeniz Belediyeler Birliği Üyesi belediyelerin personellerine yönelik olarak düzenlen “Resmi Yazışma Kuralları” konulu eğitim programı gerçekleştirilmiştir.
 
Seminerin açılış konuşması Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İŞERİ tarafından yapılmıştır. Açılıştan sonra Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Belge Yönetimi Daire Başkanlığı Şube Müdürü Selman SOLHAN;
 
Resmi yazışma kuralları nedir?
Elektronik belge yönetimin temel gereksinimleri,
Standart dosya planındaki kodlar,
Gereği ve bilgi ifadelerinin doğru kullanımı,
Güvenli elektronik imza oluşturma araçları,
Belge doğrulama bilgileri,
Olur belgesinin doğru yazımı,
Resmi yazışmalarda muhatap kısımlarının doğru kullanımı,
EBYS gizlilik dereceleri,
Resmi yazışma kuralları yönetmeliğinin tarihçesi,
Doküman ve belge arasındaki farklar,
 
konularında sunumlarını yapmış, sunum sonunda karşılıklı soru cevap alışverişi ve değerlendirmeler ile programını sonlandırmıştır.
  Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi Sunum
Benzer Haberler