BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5546)
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5546) 13 Mayıs 2022 Tarihli ve 31834 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Resmi Gazete
 
Benzer Haberler