BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Mülkiyeti Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Olan Taşınmazların ve Hisselerin Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5591)
Mülkiyeti Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Olan Taşınmazların ve Hisselerin Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5591) 19 Mayıs 2022 Tarihli ve 31840 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Resmi Gazete
Benzer Haberler