BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 6040)
İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 6040) 15 Eylül 2022 Tarihli ve 31954 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.
 
Resmi Gazete

Usul ve Esasların Değişikliği İşlenmiş Hali
Benzer Haberler