BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Aralık 2022 Tarihli ve 32057 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler