BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11 Ocak 2023 Tarihli ve 32070 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler