BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546) 18 Ocak 2023 Tarihli ve 32077 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. 

Resmi Gazete
Benzer Haberler