BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 8 Mart 2023 Tarihli ve 32126 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. 

Resmi Gazete
Benzer Haberler