2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2023/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2023/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 15 Eylül 2023 Tarihli ve 32310 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler