BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
4734 Sayılı Kanunun 3-n Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
4734 Sayılı Kanunun 3-n Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 18 Kasım 2023 Tarihli ve 32373 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler