Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11 Haziran 2024 Tarihli ve 32573 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler