BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere Ekte Yer Alan Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 328)
6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere Ekte Yer Alan Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 328) 11 Kasım 2018 Tarihli ve 30592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete Karar Sayısı 328
Benzer Haberler