BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10'uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar
22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707) 30 Haziran 2020 Tarihli ve 31171 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler