BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
2009 Tarihli Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
4/7/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasını düzenleyen Yönetmelik, 22 Temmuz 2020 Tarihli ve 31193 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler