BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Temmuz 2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete
Benzer Haberler