BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
İl Özel İdareleri ile İl Özel İdarelerinin Üyesi Oldukları Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
İl Özel İdareleri ile İl Özel İdarelerinin Üyesi Oldukları Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 22 Temmuz 2020 tarihli ve  31193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler