BİRLİK DERGİSİ
PROJELERİMİZ
Belediyeler ve Bunların Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerce Yürütülen Toplu Taşıma Hizmetleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı
4736 Sayılı Kanunun 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2799) 28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Benzer Haberler